| Kontakt

Bubnjar, performer & predavač

Za nastupe i časove bubnjeva molim kontaktirajte me na:

+381 (0) 6 389 230 66

+31 (0) 6 12 02 18 49

info@igorplzak.com