| Kontakt

Bubnjar, performer & predavač

Za nastupe i časove bubnjeva molim kontaktirajte me na:

+381 (0) 6 38 92 30 66

+31 (0) 6 49 68 84 22

info@igorplzak.com